SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TÌM KIẾM VÀ THỰC HIỆN THAO TÁC BẰNG GIỌNG

Trợ giúp & tìm hiểu dành cho Windows 11 sắp ra mắt!

Trong thời gian này, hãy xem những gì có sẵn cho Windows 10 trên tab Windows 10.

Bạn đang xem: Sử dụng tính năng tìm kiếm và thực hiện thao tác bằng giọng

Tìm hiểu thêm về Windows 11


*


Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Do đó, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền kiểm soát cài đặt về quyền riêng tư của bạn đối với tính năng nhận dạng giọng nói trực tuyến cũng như các tính năng cá nhân hóa viết và nhập trong Windows 10. Để tìm hiểu thêm về những tính năng này, hãy đọc các mục sau.

Giọng nói

bassmaniacs.shop cung cấp cả tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị và công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây (trực tuyến). 

Việc bật cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến cho phép bạn sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên nền tảng điện toán đám mây của bassmaniacs.shop trong Cortana, Cổng thông tin Thực tế ảo Kết hợp, đọc chính tả trong Windows từ bàn phím ảo, các ứng dụng bassmaniacs.shop Store được hỗ trợ và trong các phần khác của Windows trong thời gian sắp tới.

Bật giọng nói trong khi thiết lập thiết bị HoloLens hoặc cài đặt Windows Mixed Reality sẽ cho phép bạn sử dụng giọng nói để đọc chính tả, ra lệnh và tương tác với ứng dụng. Cả cài đặt của tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị và nhận dạng giọng nói trực tuyến đều sẽ được bật. Khi cả hai cài đặt này được bật cùng lúc với tai nghe, thiết bị sẽ luôn lắng nghe đầu vào giọng nói và sẽ gửi dữ liệu giọng nói cho công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên nền tảng điện toán đám mây của bassmaniacs.shop. Bạn có thể tắt các cài đặt này bất kỳ lúc nào bằng cách chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Giọng nói trên HoloLens hoặc Bắt đầu > Cài đặt > Thực tế kết hợp > Âm thanh và giọng nói nếu sử dụng Thực tế kết hợp trên thiết bị Windows 10. Tìm hiểu thêm về giọng nói trong Windows Mixed Reality

Khi bạn sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây của bassmaniacs.shop, bassmaniacs.shop sẽ thu thập và sử dụng các bản ghi giọng nói của bạn để tạo bản chép lại văn bản của các từ đã nói trong dữ liệu giọng nói. 

Bạn có thể sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị mà không phải gửi dữ liệu giọng nói của bạn cho bassmaniacs.shop. Tuy nhiên, dịch vụ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây của bassmaniacs.shop cung cấp tính năng nhận dạng chính xác hơn so với tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị. Khi tắt cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến, các dịch vụ giọng nói không dựa trên nền tảng điện toán đám mây và chỉ sử dụng tính năng nhận dạng dựa trên thiết bị—như ứng dụng Trình tường thuật hoặc ứng dụng Nhận dạng Giọng nói trong Windows—sẽ vẫn hoạt động và bassmaniacs.shop sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu giọng nói nào.

Nếu bạn đã cho phép Cortana thực hiện việc này, bassmaniacs.shop cũng sẽ thu thập thông tin về Lịch và Mọi người (còn được gọi là danh bạ) nhằm giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm giọng nói và giúp Windows cũng như Cortana nhận dạng mọi người, sự kiện, địa điểm và âm nhạc tốt hơn khi bạn đọc chính tả tin nhắn hoặc tài liệu. Thông tin Cortana thu thập sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm giọng nói của bạn trên mọi thiết bị Windows và ứng dụng Cortana khi bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản bassmaniacs.shop.

Bất cứ khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu, ngay cả khi nhằm làm cho thiết bị hoạt động tốt hơn cho bạn, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có tất cả thông tin để đưa ra lựa chọn đúng đắn về cách thức và thời điểm sử dụng dữ liệu đó. Do đó, chúng tôi cung cấp thông tin và các tùy chọn kiểm soát được mô tả trên trang này.


Để kiểm soát tính năng nhận dạng giọng nói trực tuyến

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt  > Quyền riêng tư  > Giọng nói.

Trong Nhận dạng giọng nói trực tuyến, chuyển cài đặt thành Bật hoặc Tắt.

Để kiểm soát xem các clip thoại được đóng góp để cải thiện nhận dạng giọng nói trực tuyến

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt  > Quyền riêng tư  > Giọng nói.

Trong mục Giúp cải thiện nhận dạng giọng nói trực tuyến, chọn một trong các tuỳ chọn sau:

Bắt đầu đóng góp clip thoại của tôi

Ngừng đóng góp clip thoại của tôi


Lưu ý: Cài đặt này không sẵn dùng ở tất cả các phiên bản Windows 10. Nếu không có cài đặt, các đoạn thoại của bạn sẽ không được đóng góp để cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói. Để tìm hiểu thêm về đóng góp các đoạn thoại, hãy xem bassmaniacs.shop bảo vệ quyền riêng tư của tôi trong khi cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói như thế nào?


Để tắt tính năng nhận dạng giọng nói trực tuyến trong các phiên bản trước của Windows 10

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Giọng nói, viết & nhập.

Chọn Tắt dịch vụ giọng nói và đề xuất nhập.. Thao tác này sẽ tắt tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên nền tảng điện toán đám mây của bassmaniacs.shop. Thao tác này cũng xóa từ điển người dùng cục bộ được sử dụng để cải thiện khả năng viết và nhập của bạn.

Để kiểm soát tính năng nhận dạng giọng nói trên HoloLens

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Giọng nói.

Trong Nhận dạng giọng nói, chuyển cài đặt thành Bật hoặc Tắt.

 Để kiểm soát nhận dạng giọng nói cho Thực tế Kết hợp

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Thực tế Kết hợp > Âm thanh và giọng nói.

Trong Giọng nói, hãy bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng nhận dạng giọng nói.

Nếu bạn đã cho phép Cortana lưu trữ lịch và danh bạ trên đám mây để Windows và Cortana có thể cung cấp cho bạn kết quả phù hợp hơn, đây là cách xóa dữ liệu này:

Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cortana, rồi chọn Quyền hoặc Quyền & Lịch sử.

Chọn Thay đổi những điều Cortana biết về tôi trong đám mây, rồi chọn Xoá.


Kích hoạt bằng giọng nói

Windows cung cấp các ứng dụng được hỗ trợ có khả năng phản hồi và thực hiện hành động dựa trên từ khóa giọng nói dành riêng cho ứng dụng đó. Ví dụ: cho phép Cortana nghe và phản hồi khi bạn nói “Xin chào Cortana”.

Nếu bạn đã cho phép một ứng dụng nghe các từ khóa giọng nói, Windows 10 sẽ chủ động nghe qua micrô để phát hiện các từ khóa này. Sau khi hệ thống nhận dạng được từ khóa, ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào bản ghi giọng nói của bạn và có thể xử lý bản ghi, thực hiện hành động và phản hồi, chẳng hạn như nói ra một câu trả lời. Ứng dụng có thể gửi bản ghi giọng nói tới các dịch vụ của riêng mình trong đám mây để xử lý các lệnh. Mỗi ứng dụng phải xin phép bạn quyền truy nhập vào micro. Một ứng dụng trợ lý có thể gửi bản ghi thoại cho các dịch vụ của nó và thu thập bản ghi cho các mục đích khác, chẳng hạn như cải thiện dịch vụ của ứng dụng đó. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục điều khoản về quyền riêng tư cho ứng dụng trợ lý. bassmaniacs.shop không thu thập bản ghi giọng nói thay mặt cho bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào mà bạn đã cho phép tính năng kích hoạt bằng giọng nói.

Khi trợ lý giọng nói của một ứng dụng đã sẵn sàng để kích hoạt bằng một từ khóa giọng nói, biểu tượng micrô sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ của bạn và sẽ trông như thế này:

*

Sau khi trợ lý giọng nói của một ứng dụng và tích cực lắng nghe để cung cấp phản hồi, biểu tượng micrô trên thanh tác vụ của bạn sẽ thay đổi thành trông như thế này:

*

Bạn cũng có thể bật tính năng kích hoạt giọng nói khi thiết bị đã khóa và màn hình tắt. Sau khi ứng dụng được kích hoạt bằng một từ khóa giọng nói, việc này sẽ có thể tiếp tục nghe micrô. Ngay cả khi thiết bị của bạn bị khóa và màn hình tắt, ứng dụng có thể kích hoạt đối với bất kỳ ai đang nói gần thiết bị và có quyền truy nhập vào cùng một tập hợp các chức năng và thông tin khi thiết bị được mở khóa.

Xem thêm: Cách Mở Khoá Tài Khoản Bigo Live Bị Block Thành Công 100%, Cách Mở Bigo Live Bị Khóa

Trợ lý giọng nói sẽ phản hồi khác nhau tùy theo cài đặt giấc ngủ bạn đã chọn cho thiết bị của mình hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. 

Nếu bạn có máy tính xách tay hoặc máy tính bảng

Cài đặt giấc ngủ

Tính khả dụng của tính năng kích hoạt giọng nói

Hành vi trợ lý giọng nói

Chuyển sang chế độ ngủ sau một khoảng thời gian

Khi màn hình bật (mặc định)

Trợ lý giọng nói sẽ không phản hồi sau khi thiết bị chuyển sang chế độ ngủ

Không bao giờ chuyển sang chế độ ngủ

Khi thiết bị đã được cắm vào

Trợ lý giọng nói sẽ luôn phản hồi nếu thiết bị đã được cắm vào

Nếu bạn có tất cả trong một

Cài đặt giấc ngủ

Tính khả dụng của tính năng kích hoạt bằng giọng nói

Hành vi trợ lý giọng nói

Chuyển sang chế độ ngủ sau một khoảng thời gian

Khi màn hình bật

Trợ lý giọng nói sẽ không thể phản hồi sau khi thiết bị chuyển sang chế độ ngủ

Không bao giờ chuyển sang chế độ ngủ

Khi thiết bị đã được cắm vào (mặc định)

Trợ lý giọng nói sẽ luôn phản hồi nếu thiết bị đã được cắm vào

Có một số trường hợp ngoại lệ cho hành vi đã được mô tả ở trên:

Nếu bạn có một máy tính xách tay hoặc máy tính bảng và thiết bị của bạn đang ở chế độ tiết kiệm pin, trợ lý giọng nói sẽ không thể phản hồi.

Nếu bạn có một máy tính xách tay hoặc máy tính bảng kèm theo một trợ lý ảo tích hợp sẵn hỗ trợ phát hiện từ khóa phần cứng — chẳng hạn như Alexa hoặc Cortana — trợ lý giọng nói sẽ luôn phản hồi và thậm chí còn sẽ đánh thức thiết bị của bạn khi nó đang sử dụng pin và đang ngủ.


Lưu ý: 

Để xem và thay đổi cài đặt giấc ngủ của bạn, hãy chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt  > Hệ thống  > Nguồn & chế độ ngủ.

Để xem và thay đổi thiết đặt kích hoạt bằng giọng nói của bạn, hãy chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt  > Quyền riêng tư  > Kích hoạt bằng giọng nói.

Để xem những quyền nào đã được cấp cho ứng dụng sẽ khả dụng khi thiết bị bị khóa, hãy chuyển đến Bắt đầu  > Cài đặt  > Quyền riêng tư  và kiểm tra các cài đặt khác nhau trong trang Quyền của ứng dụng.


Để thay đổi danh sách các ứng dụng có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng từ khóa giọng nói trên trang cài đặt này 

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Kích hoạt bằng giọng nói.

Chuyển cài đặt Cho phép ứng dụng sử dụng kích hoạt bằng giọng nói sang vị trí Bật hoặc Tắt.

Để thay đổi danh sách các ứng dụng có thể sử dụng kích hoạt bằng giọng nói khi thiết bị bị khóa trên trang cài đặt này 

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Kích hoạt bằng giọng nói.

Chuyển cài đặt Cho phép ứng dụng sử dụng kích hoạt bằng giọng nói khi thiết bị này bị khóa sang vị trí Bật hoặc Tắt.

Để thay đổi việc kích hoạt một ứng dụng riêng lẻ bằng cách sử dụng từ khóa giọng nói

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Kích hoạt bằng giọng nói.

Bật hoặc tắt từng ứng dụng tại nơi ứng dụng xuất hiện trong Chọnứng dụng có thể sử dụng kích hoạt bằng giọng nói. Nếu cài đặt Cho phép các ứng dụng sử dụng kích hoạt bằng giọng nói bị Tắt đối với tài khoản người dùng của bạn, thì sẽ không thể bật nút gạt bật/tắt cho tới khi cài đặt Cho phép các ứng dụng sử dụng kích hoạt bằng giọng nói được Bật.

Trong Chọn các ứng dụng có thể sử dụng kích hoạt bằng giọng nói, chọn ứng dụng và chuyển cài đặt cho phép ứng dụng phản hồi với từ khóa thành Tắt.

Để thay đổi việc kích hoạt một ứng dụng riêng lẻ bằng giọng nói khi thiết bị bị khóa

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Kích hoạt bằng giọng nói.

Bật hoặc tắt từng ứng dụng tại nơi ứng dụng xuất hiện trong Chọn ứng dụng có thể sử dụngkích hoạt bằng giọng nói. Nếu cài đặt Cho phép các ứng dụng sử dụng kích hoạt bằng giọng nói khi thiết bị này bị khóa bị Tắt đối với tài khoản người dùng của bạn, thì sẽ không thể bật nút gạt bật/tắt cho tới khi cài đặt Cho phép các ứng dụng sử dụng kích hoạt bằng giọng nói khi thiết bị này bị khóa được Bật.


Cá nhân hóa viết & nhập

Trong tính năng viết và nhập trên thiết bị của bạn, Windows sẽ thu thập các từ đặc biệt, như các tên bạn viết trong từ điển cá nhân được lưu trữ cục bộ trên thiết bị để giúp bạn nhập và viết chính xác hơn.

Nếu đồng bộ các cài đặt thiết bị Windows với các thiết bị Windows khác, từ điển người dùng cục bộ của bạn (tối đa 100 KB/ngôn ngữ và 300 KB tổng dung lượng ổ đĩa cứng) sẽ được lưu trữ trên OneDrive cá nhân của bạn với mục đích cho phép chia sẻ từ điển của bạn với các thiết bị Windows khác. Tìm hiểu thêm về đồng bộ cài đặt.


Để tắt tính năng cá nhân hóa Viết và nhập và xóa từ điển người dùng cục bộ

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Cá nhân hóa viết & nhập.

Trong Tìm hiểu về bạn, chuyển cài đặt thành Tắt.

Để tắt tính năng cá nhân hóa Viết và nhập và xóa từ điển người dùng cục bộ trong các phiên bản trước của Windows 10

Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > Quyền riêng tư > Giọng nói, viết & nhập.

Chọn Tắt dịch vụ giọng nói và đề xuất nhập.. Tác vụ này sẽ xóa dữ liệu trên thiết bị của bạn và tắt tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Thao tác này cũng đặt lại từ điển người dùng cục bộ được sử dụng để cải thiện khả năng viết và nhập của bạn.